logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

527 Иновирање учења у вртићу кроз употребу нових медија Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Милка Диманић”, Власотинце, 12. бригаде 34, Власотинце
Особа за контактЗорица Станисављевић Петровић, zorica.stanisavljevic.petrovic@filfak.ni.ac.rs, 063 8935788
Ауторипроф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; проф. др Драгана Павловић, кординатор програма, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за комуникологију и новинарство
Реализаторипроф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; проф. др Драгана Павловић, кординатор програма, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за комуникологију и новинарство; Нена Радовановић, координатор програма, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ниш
Општи циљевиЈачање компетенција васпитача у делу поучавања путем средстава нових медија; Развој вештина васпитача за примену разноврсних интернет извора у процесу поучавања деце предшколског узраста; Иновирање процеса учења коришћењем нових медија.
Специфични циљевиКоришћење нових медија у циљу унапређивања процеса поучавања; Разумевање и прихватање нових медија као потенцијала за развој креативног приступа поучавању и учењу; Примена нових медија као извора информација за припремање и реализацију активности које имају за циљ развој вештина и стратегија учења; Иновирање процеса учења кроз едукативне игре; Праћење индивидуалног развоја и напредовања детета кроз израду електронског портфолиа; Развој вештина васпитача за обраду и преношење слика у електронски портфолио.
Теме програмаПоучавање и учење предшколске деце путем нових технологија; Потенцијали нових медија образовању деце предшколског узраста; Предности нових медија у процесу учења; Сценарио за реализацију активности заснован на коришћењу нових медија; Едукативне игре у функцији учења; Документовање учења и напредовања деце (1); Документовање учења и напредовања деце (2)
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500 динара. У цену је укљученa подела материјала потребних за рад у радионицама.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања