logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

524 Игра као центар предшколског курикулума Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица, Змај Јовина 29, Сремска Митровица
Особа за контактСлађана Миленковић, vs.sladjana.milenkovic@gmail.com, 022 621552, 069 1777001
Ауторидр Гордана Мијаиловић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сирмијум, Сремска Митровица
Реализаторидр Гордана Мијаиловић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сирмијум, Сремска Митровица; др Марта Дедај, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сирмијум, Сремска Митровица; др Слађана Миленковић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Сирмијум, Сремска Митровица; Љиљана Шарковић, стручни сарадник-педагог, Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица; др Мирјана Николић, професор, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица;
Општи циљевиОспособљавање васпитача за развијање курикулума који се заснива на игри.
Специфични циљевиРазумевање и усвајање концепта игре као интегративног контекста за развој и учење предшколског детета; Обучавање васпитача за примену техника и инструмената за посматрање и процењивање дечјих игровних активности; Обучавање васпитача за примену стратегија развијања курикулума који се заснива на игри; Овладавање начинима учествовања одраслог у дечјој игри.
Теме програмаПредстава васпитача о дечјој игри; Игра као контекст за развој и учење предшколског детета; Игра у програмима и пракси предшколског васпитања; Игра у курикулуму; Посматрање и процењивање дечје игре; Улоге васпитача у дечјој игри; Стратегије развијања курикулума који се заснива на игри; Предности и тешкоће развијања курикулума заснованог на игри
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара; хонорар за аутора и реализаторе, радни материјал: папир А4 формат, штампани материјали, оловке, хамер, Водич за развијање курикулума базираног на игри, путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања