logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

52 Напредовање ученика – резултат тимског рада Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење Едупроф, Суботица, Браће Радић 152, Суботица
Особа за контактВиолета Врцељ Одри, violeta.vodry@gmail.com, 024 557 403, 065 41 00 294
АуториВиолета Врцељ Одри, педагог, ПУ „Наша радост“, Суботица; Бранка Анђеловић, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Суботица
РеализаториВиолета Врцељ Одри, педагог, ПУ „Наша радост“, Суботица; Бранка Анђеловић, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Суботица
Општи циљевиОспособљавање учитеља и стручних сарадника за остваривање партнерства са родитељима у процесу подстицања развоја ученика у смислу планирања и предузимања усклађених васпито-образовних поступака према ученику.
Специфични циљевиОспособити учитеље и стручне сараднике за примену инструмената за процену психофизичког статуса ученика и процену стила учења; Оспособити учитеље и стручне сараднике за вођење родитељског сасатанка у форми интерактивне обуке родитеља на теме «Улога родитеља у подстицању психофизичког развоја ученика» и «Пут ка ефикасном учењу»; Оспособити учитеље и стручне сараднике за вођење пријема за родитеље по установљеном протоколу; Оспособити учитеље и стручне сараднике за оснаживање родитеља за преузимање активне улоге у процесу подстицања развоја ученика; Подстицање тимског рада у планирању и подстицању напредовања ученика.
Теме програмаАспекти развоја; Учење; Процена развојног статуса ученика, структуре интелигеније и стилова учења; Ученик као активан учесник у изради плана сопственог развоја; Индивидуализовани план развоја ученика; Сарадња са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500, 00 динара по учеснику. У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и радни материјал за учеснике. Нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја као ни исхрана за учеснике за време обуке.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања