logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

518 Шта деца у ствари раде док (само) плешу? Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДечија плесна асоцијација, Београд, Булевар Ослобођења 114/10, Београд
Особа за контактРадомир Крсмановић, decijaplesna.a@gmail.com, 011 3983507, 063 8529521
АуториСпомена Милачић, наставник психологије,Техничка школа ГСП, Београд; Гордана Крсмановић, наставник филозофије ,Техничка школа ГСП, Београд
РеализаториСпомена Милачић, наставник психологије,Техничка школа ГСП, Београд; Гордана Крсмановић, наставник филозофије ,Техничка школа ГСП, Београд; Драгослав Танацков, васпитач, ПУ "Драгољуб Удицки", Кикинда; Горица Маринковић Јевђић, васпитач, ПУ "Даница Јарамаз", Косовска Митровица; Биљана Максимовић, васпитач, ПУ "Дечја радост", Панчево; Драгана Стошић, васпитач, ПУ "Дечја радост",Ћуприја; Миланка Николић, васпитач, ПУ "Дечја радост", Ћуприја; Радомир Крсмановић, инструктор плеса и председник Дечије плесне асоцијације, Београд
Општи циљевиУнапређивање компетенција полазника у домену вишеструко подстицајних сегмената плеса у развоју деце; Стицање знања и вештина путем плеса и покрета.
Специфични циљевиОснаживање компетенција полазника кроз израду “мапе matchinga“ тј. анализирање одређених плесних техника - активности са становишта њихове применљивости у когнитивној, емоционалној или сфери социјализације; Jачање креативних потенцијала полазника у домену израде пратећих плесних техника - активности које би подржале савладавање садржаја предшколског програма; Усвајање следећих знања и вештина путем плеса и покрета: усвајање појма броја, основних рачунских операција, основних геометријских облика: препознавање самогласника, ритма реченице и дељења речи на слогове; следа и карактеристика годишњих доба и доба дана.
Теме програмаТело којим мислим, мозак којим плешем - сензомоторна синергија и неуропсихолошке правилности развоја детета; Применљивост плесних техника у когнитивној,сензомоторној, емоционалној и сфери социјализације; Савладавање предвиђених програмских садржаја за млађи узраст путем плесних активности; Савладавање предвиђених програмских садржаја за средњи узраст путем плесних активности; Савладавање предвиђених програмских садржаја за предшколски узраст путем плесних активности
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику семинара 1 300,00 динара укључује материјал за учеснике и надокнаду за реализаторе семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања