logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

516 Тимски рад у процесу планирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Врачар”, Београд, Бјелановићева 2, Београд
Особа за контактЉиљана Драгутиновић, ljdragutinovic@gmail.com, 011 2443936, 064 1212722
АуториНада Парезановић, педагог, ПУ „Врачар“, Београд; Љиљана Драгутиновић, васпитач, ПУ „Врачар“, Београд
РеализаториНада Парезановић, педагог, ПУ „Врачар“, Београд; Љиљана Драгутиновић, васпитач, ПУ „Врачар“, Београд
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у истраживању сопствене праксе и трагање за оптималним решењима у подизању квалитета рада у домену процеса планирања.
Специфични циљевиУпознавање учесника са постигнућима на овој теми као и са примерима добре праксе; Освешћивање значаја тимског рада и сарадње у процесу планирања и рада уопште; Подстицање на истраживање сопствене праксе, освешћивање кључних тачака у процесу планирања, увиђање јаких и слабих страна; Подстицање васпитача, учесника семинара да увиђају значај средине за учење као једног од важних сегмената у раду; Помоћ у практичној реализацији процеса датог у Основама програма: посматрање – праћење – реализација- евалуација; Развијање вештина и способности у домену индивидуалног праћења дечјег развоја и напредовања као полазишта за планирање; Документовање васпитно образовног рада.
Теме програмаУлоге у тиму; Планирање – циљеви и задаци; Средина за учење; Посматрање; Белешке о деци; Консултовање са децом; Посматрање – планирање – делање – евалуација; Усложњавање дневних активности; Евалуација; Могући начини индивидуалног праћења деце; Вођење педагошке документације
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи нето 3 000,00 динара. Цена покрива радни материјал и накнаду предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања