logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

514 Растимо уз плес Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДечија плесна асоцијација, Београд, Булевар Ослобођења 114/10, Београд
Особа за контактРадомир Крсмановић, decijaplesna.a@gmail.com, 011 3983507, 063 8529521
АуториРадомир Крсмановић, координатор програма, Дечија плесна асоцијација, Београд; Каролина Марфлак Живковић, васпитач у пензији, радила у Пу "Наша радост", Суботица; Гордана Крсмановић, наставник филозофије, Техничка школа ГСП, Београд
РеализаториРадомир Крсмановић, координатор програма Дечија плесна асоцијација, Београд; Гордана Крсмановић, наставник филозофије,Техничка школа ГСП, Београд; Драгослав Танацков, васпитач, ПУ "Драгослав Удицки", Кикинда; Биљана Максимовић, васпитач ПУ "Дечија радост", Панчево; Миланка Николић, васпитач, ПУ "Дечја радост", Ћуприја; Драгана Стошић, васпитач, ПУ "Дечја радост",Ћуприја;
Општи циљевиУнапређивање вештина васпитача у овладавању когнитивним и развојним елементима плеса у ПУ што доприноси и развоју плесне културе код деце; Подизање компетенција васпитача у ПУ у доменима разумевања и подстицања моторичког развоја деце.
Специфични циљевиJачање компетенција васпитача за: опажање ритма и ритмичке интерпретације; облике кретања у односу на захтев музике; извођење елемената плесне слике: став, осмех, држање тела; формирање и извођење плесне кореографије.
Теме програмаУпознавање васпитача са врстама плеса; Упознавање са варијантама плеса које омогућавају доследно уважавање начела узрасне и индивидуалне примерености; Плес као извор уметничког развоја и средство стваралачког испољавања детета, његовог социјалног, емоционалног и психомоторног развоја; Опажање ритма; Облици кретања; Плесна слика; Плесни корак; Формирање плесне кореографије за узраст од 3-5 година;Формирање плесне кореографије за узраст од 5 година до поласка у школу; Утврђивање методских поступака обликовања кореографија; Могућност плеса као друштвене активности која утиче на социјално емотивни развој детета; Дете- активан учесник у сопственом музичком развоју.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 700,00 динара и обухвата радни материјал и надокнаду предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања