logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

513 Припремни предшколски програм - од основа програма до реализације Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Врачар”, Београд, Бјелановићева 2, Београд
Особа за контактЉиљана Драгутиновић, ljdragutinovic@gmail.com, 011 2443936, 064 1212722
АуториНада Парезановић, педагог, ПУ „Врачар“, Београд; Љиљана Драгутиновић, васпитач, ПУ „Врачар“, Београд; Биљана Радојковић, педагог, ПУ „Јелица Обрадовић“, Младеновац
РеализаториНада Парезановић, педагог, ПУ „Врачар“, Београд; Љиљана Драгутиновић, васпитач, ПУ „Врачар“, Београд; Биљана Радојковић, педагог, ПУ „Јелица Обрадовић“, Младеновац
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у истраживању сопствене праксе и трагање за оптималним решењима у подизању квалитета рада у реализацији припремног предшколског програма.
Специфични циљевиУпознавање учесника са резултатима и искуствима у раду на овој теми, као и са примерима добре праксе; Подстицање на истраживање сопствене праксе везане за начин реализације ППП, увиђање јаких и слабих страна; Помоћ у практичној примени Основа програма – део везан за ППП; Развијање вештина и способности у домену индивидуалног праћења дечјег развоја и напредовања као полазишта у планирању рада са децом у ППП.
Теме програмаСпецифичности ППП у односу на програм рада са децом од 3 до 7 година; ППП из перспективе детета, родитеља, васпитача, школе; Доминантне активности у раду са децом која се припремају за школу; Посматрање и праћење деце у циљу индивидуализације в-о рада; Реализација активности из развоја говора и почетно математичко образовање; Развој графомоторике; Радни листови; Сарадња са основном школом – израда акционог плана сарадње са школом, упознавање са примерима из праксе, идеје за будућност – како школу приближити вртићу, а све за добробит деце; Сарадња са породицом у припремној групи; Вођење педагошке документације
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи нето 3 000,00 динара. Цена покрива радни материјал и накнаду предавачима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања