logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

512 Примена садржаја и активности из екологије и области животне средине у непосредном васпитно-образовном раду Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа „Лане”, Београд, Хајдук Вељка 31, Гроцка
Особа за контактЈован Максимовић, lanevrtic35@yahoo.com, 011 8500535, 060 8075504
АуториВера Миланов, директор ПУ „Лане“ Гроцка, Београд
РеализаториМарина Бошковић, васпитач ПУ „Лане“, Гроцка; Марина Цветановић, васпитач ПУ „Лане“, Гроцка; Наташа Илић, васпитач ПУ "Лане", Гроцка
Општи циљевиПодизање еколошке свести о значају и мерама заштите животне средине, очувања здравља људи и развијањe осећања одговорности за стaње на нашој планети; Очување еколошке стабилности природе и квалитета природних ресурса.
Специфични циљевиОспособљавање васпитно-образовног особља да реализују активности из екологије и области животне средине, континуирано их планирају плановима и програмима установе и интензивирају различите облике сарадње отворене на свим нивоима; Развој свести код деце о међусобној вези живе и неживе природе и последицима њихове угрожености; схватање значаја улоге сваког појединца у процесу озелењавања и очувања природних блага; Формирање навика за свакодневно прикупљање, селектовање и складиштење отпада за рециклажу.
Теме програмаЗначај извора живота и последице угрожености; Рециклажа као основни елемент заштите животне средине; Природна блага Србије и значај националних паркова и шума за очување природних еко-система
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара по учеснику; спецификација: трошак потрошног и штампаног материјала 400 динара, трошак евалуационог упитника 100 динара, трошак послужења учесника 400 динара, путни трошкови 100 динара, надокнада за аутора и реализаторе 2 000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања