logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

511 Плесом до знања и здравља Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Пчелица”, Ниш, Орловића Павла бб, Ниш
Особа за контактЖаклина Митровић, mitrovicz21@gmail.com, 018 524990, 063 1181210
АуториЗоран Јонић, директор Предшколске установе ''Пчелица'', Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Роза Николић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Миланка Пејчић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу пзз, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш
РеализаториЗоран Јонић, директор Предшколске установе ''Пчелица'', Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Роза Николић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Миланка Пејчић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу пзз, Предшколска установа ''Пчелица'', Ниш
Општи циљевиПодизање компетенције васпитача за имплементацију иновативних плесних активности за децу предшколског узраста.
Специфични циљевиУнапређивање стручних компетенција учесника са основним елементима и техникама плеса и утицају на свеукупни развој и здравља деце; Раазвијање моторичких способности; Усавршавање технике одређених плесних игара; Развијање креативности и естетског изражавања кроз покрет.
Теме програмаПлесови кроз векове и врсте плесова; Методичка упутства за учење ритма, темпа, динамике и простора; Буквар покрета; Утицај плесних активности на здравље деце предшколског узраста; Окрени се, покрени се; Један, два, три у колу смо сви; Плес као садржај акивности деце предшколског узраста; Плесне слике; Креативно и естетско изражавање кроз покрет; Стварам ја, ствараш ти, стварамо ми; Плесна играоница
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу и шта је у цену урачунато: надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјал, CD и DVD, освежење. Укупна цена је 120 000 динара без пдв.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања