logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

510 Песма као играчка и дидактичко средство Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Добра вила”, Нови Сад, Петефи Шандора 153, Нови Сад
Особа за контактОлгица Пушић Угрнов, oljicans@gmail.com, 021504871, 063 519931
АуториМирјана Растовић, стручни сарадник за музичко, Удружење НС Култус, Нови Сад; Олгица Пушић Угрнов, стручни сарадник-педагог, ПУ „Добра вила“, Нови Сад
РеализаториМирјана Растовић, стручни сарадник за музичко, Удружење НС Култус, Нови Сад; Олгица Пушић Угрнов, стручни сарадник-педагог, ПУ „Добра вила“, Нови Сад
Општи циљевиПроширивање искуства о могућностима и начину примене песме у игри и различитим врстама васпитно-образовних активности.
Специфични циљевиУпознавање учесника обуке са различитим критеријумима за одабир песме како би она била подстицајна за развој детета; Оспособљавање учесника обуке да примењују и самостално креирају активности које претходе певању песме; Упознавање учесника са различитим могућностима имплементације обрађене дечје песме по слуху у садржаје других васпитно-образовних актоивности; Развијање вештине учесника да планира и креира свој рад примењујући музички садржај - песму у свим врстама васпитно-образовних активности.
Теме програмаПевање као врста музичке активности; заступљеност у раду са децом предшколског узраста; уметничка и васпитна вредност песме; Критеријуми за одабир песме; Вокалне и извођачке способности деце предшколског узраста; Мелодијски обрасци – мотиви: „сол-ми“,“ринге раја“; Вежба опуштања – динамичка брзалица; Активности које предходе певању песме; Дечји глас као инструмент; Драмске минијатуре; Евалуација дана – радионица „Нотни систем“; Песма као садржај и дидактичко средство; Песма у ликовним активностима; Песма у откривачким и логичким активностима; Песма у говорним активностима; Песма у моторичким активностима; Песма као играчка; Ритмичка пратња песми
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара нето; спецификација цене: хонорари и путни трошкови реализатора, трошкови изнајмљивања простора, штампани материјал (припреме и нотни записи), материјал за радионице и израду инструмената; храна и освежење за учеснике и реализаторе Изнајмљивање видео бима (пројектора са платном) Умножавање снимака и фотографија за учеснике
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања