logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

51 Награда и казна - педагошки избор или нужност Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Београд, Саве Ковачевића 138, Лештане, Београд
Особа за контактМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011 2280932, 064 1357278
АуториМомчило Степановић, дипломирани учитељ мастер, педагошки саветник, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Весна Петровић, специјалиста методике ПД, педагошки саветник, ОШ "Вук Караџић" Рипањ
РеализаториМомчило Степановић, дипломирани учитељ мастер, педагошки саветник, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Весна Петровић, специјалиста методике ПД, педагошки саветник, ОШ "Вук Караџић" Рипањ; Слађана Обрадовић, професор разредне наставе, ОШ „Сава Шумановић“ Земун; Јасмина Петровић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Цвијић“ Дебрц
Општи циљевиУнапређивање компетенција у области школског васпитања и социјализације, пружања подршке развоју личности ученика, формирања радне климе и неговања демократских принципа живота и рада у настави са циљем супституције метода заснованих на кажњавању.
Специфични циљевиЕдукација о значају појачаног васпитног деловања школе, прецизнијег дефинисања васпитних циљева и подршке развоју личности ученика; Едукација која доприноси афирмацији различитости – како искористити различитост за васпитну и социјалну добробит; Обучавање полазника за: адекватно реаговање на најчешће изазове васпитања и социјализације ученика у школским условима; уважавање и разумевање реалних потреба ученика; формирање демократских односа у одељенским колективима без ослањања на казне; успостављање квалитетније васпитно-социјалне и радне климе у одељењу; употребу и примену иновативне методологије управљања одељењем засноване на сарадњи на релацији: наставник - ученици – родитељи; припрему и употребу "Ученичког дневника" .
Теме програмаНаграда и казна; Мотивација и развој личности; Различитост – посебност или недостатак; Васпитне методе и средства; Од дисциплине ка самодисциплини; Креативни договори; Препреке на путу ка квалитетнијем животу и раду у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 2 600,оо динара по полазнику, у нето износу. Спецификација цене обуке по полазнику: хонорари реализатора 450 дин. по извршиоцу дневно, укупно: 1 800 дин.; трошкови материјала и опреме: 300 дин.; путни трошкови за подручје Београда: 200 дин.; трошкови уверења, пословања, књиговодства и ПТТ-а: 300 дин. У цену нису урачунати трошкови освежења, исхране, радног простора и смештаја реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања