logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

509 Од гласа до слова Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење васпитача Београда, Љутице Богдана 46, Београд
Особа за контактСнежана Ђуровић, uvbeograda@gmail.com, 011 2660060, 062 8255572
Ауторидр Мирјана Марковић, доктор дидактичко-методичких наука - језик и књижевност; Славица Томић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма; Слободанка Миловановић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма
Реализаторидр Мирјана Марковић, доктор дидактичко-методичких наука - језик и књижевност; Славица Томић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма; Слободанка Миловановић, струковни васпитач, специјалиста за реализацију методике припремног предшколског програма
Општи циљевиУпознавање са садржајима и поступцима којима се остварују циљеви, задаци и игровне активности на развоју предвештина ране писмености усмерених да дете предшколског узраста природним путем открива писани говор.
Специфични циљевиУпознавање са значајем интегрисаног приступа у систематском развијању основних језичких вештина; Упознавање са активностима којима се код деце развијају и негују вештине за развој говора и подстичу предвештине за развој и усвајање писаног говора; Упознавање са поступцима којима се код деце развија семиотички систем (симболи, покрет, гест, мимика; повезаност звука, гласа, покрета, речи и слике); Упознавање са играма које подстичу развој перцептивних способности, развој моторике, графомоторике и воде до сазнања да је слово знак за глас; Упознавање са разноврсним практичним искуствима којима васпитачи уводе родитеље у предвештине ране писмености; Указивање на особености рада у Припремном предшколском програму на увођењу деце у свет писане речи.
Теме програмаСлушај и изговори; Покажи; Разноврсне радно-игровне активности из праксе; Специфичности рада у Припремном предшколском програму; Текстуалне игре знацима; Графомоторика; Слово је знак за глас.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена по учеснику је нето 3 000,00, укључује надокнаду за предаваче, радни материјал, материјал за учеснике. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови смештаја за предаваче, као ни трошкови ручка за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања