logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

505 Игром до музичког знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Џона Кенедија број 7, Београд
Особа за контактРадмила Марковић, umbps@hotmail.com, 011 7193582, 062 796004
АуториМаријана Милошевић Симић, дипл. музички педагог; мр Силвана Грујић, дипл. музиколог и пијаниста, магистар музике у медијима
РеализаториМаријана Милошевић Симић, дипл. музички педагог; мр Силвана Грујић, дипл. музиколог и пијаниста, магистар музике у медијима
Општи циљевиПодизање компетенција васпитача за подстицање развоја дечијих музичких способности и оспособљавање за примену неформалних метода учења музике кроз игру, што доводи до бољег когнитивног, психофизичког и социјалног развоја.
Специфични циљевиРазвијање вештина и способности васпитача у планирању, креирању и извођењу музичких игара; Овладавање вештинама свирања телом; Подстицање на неформално музичко образовање и развој музичког потенцијала деце применом игре у свакодневном раду; Подстицање полазника на богаћење музичких активности применом информационих технологија; Оспособљавање васпитача за избор најкориснијих и најпрактичнијих савремених метода учења музике.
Теме програмаИсторијски значај музике и музичког образовања; Музика и ум, неуромузиколошка истраживања и развој интелигенције уз музику; Музика и музичке активности деце јасленог узраста, млађе, средње и старије групе; Музичке игре као неформални начин учења музике 5. Далкроз техника Настанак, еуритмија, значај, веза са плесом. 6. Орф: методологија, инструменти, примена у савременој педагогији. 7. Прављење музичких инструмената од рециклираног материјала. 8. Музичке активности деце предшколске групе. 9. Интернет, нова школа Коришћење модела музичких игара доступних на интернету. 10. Активно слушање. 11. Музичке игре. 12. Припрема музичких садржаја за приредбе. 13. Различите методе учења музике. 14. Дечија песма. 15. Музичке игре као помоћ у учењу математике, матерњег језика и природе и друштва. 16. Музика у цртаним филмовима. 17. Начини примене стечених знања у дневним активностима.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена семинара је 5 500 динара; у то су урачунати: надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали и освежење за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања