logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

502 Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за бољa постигнућа ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
АуториИван М. Недељковић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка гимназија у Крагујевцу; Бојана Поповић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог, Прва техничка школа у Крагујевцу; мср Невена Шћепановић, дипломирани филолог (англиста), стручни сарадник за избор програма сталнног стручног усавршавања, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу
РеализаториИван М. Недељковић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог, Прва крагујевачка гимназија у Крагујевцу; Бојана Поповић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог, Прва техничка школа у Крагујевцу; мср Невена Шћепановић, дипломирани филолог (англиста), стручни сарадник за избор програма сталнног стручног усавршавања, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу
Општи циљевиРазвој културе учења и стварање заједнице учења унутар установе/школе кроз хоризонтално учење/усавршавање и сарадњу унутару установе и локалне заједнице у функцији унапређивања квалитета образовно-васпитног рада и постизања бољих постигнућа ученика.
Специфични циљевиПодизање свести наставника,родитеља и ученика о важности хоризонталног учења/усавршавања и препознавање значаја сарадње међу наставницима (унутар установе/школе и на локалу) на квалитет наставног процеса, учење ученика и постигнућа ученика; Јачање компетенција запослених у образовању за планирање, реализацију и евалуацију стручног усавршавања унутар установе/школе; Континуирано унапређивање квалитета наставне праксе укључивањем наставника у различите колаборативне (заједничке) активности стручног усавршавања. на нивоу установе/школе и шире заједнице; Јачање капацитета наставника за проналажење и коришћење различитих метода праћења и вредновања постигнућа ученика кроз сарадњу и ху/у; Подстицање запослених у образовању за праћење ефеката ху/у на постигнућа ученика.
Теме програмаХоризонтално учење и усавршавање; Активности хоризонталног учења/усавршавања; Планирање, реализација и евалуација хоризонталног учења/усавршавања; Рефлексија и feedback; Праћење, евалуација и унапређивање учења ученика и њихових постигнућа
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника (45 000,00 бруто) – хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (45 000,00 бруто).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања