logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

501 Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења Компетенцијa: K4
Приоритети: 3
ИнституцијаДруштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац
Особа за контактИвана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037 401641, 069 1217821
АуториИрена Терзић, мастер образовне политике, стручни сарадник у ЦСУ, Крушевац; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане; Анита Перић, професор разредне наставе, ОШ „Деспот Стефан“, Горњи Степош; Весна Миленковић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Поповић“, Крушевац
РеализаториИрена Терзић, мастер образовне политике, стручни сарадник у ЦСУ, Крушевац; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане; Анита Перић, професор разредне наставе, ОШ „Деспот Стефан“, Горњи Степош; Весна Миленковић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Поповић“, Крушевац
Општи циљевиНаставници схватају значај стручног усавршавања у установи, учествују у његовом остваривању кроз различите облике стручног усавршавања и на тај начин активно стварају професионалну заједницу учења.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију активности стручног усавршавања у установи у складу са развојним активностима школе и регулативом; Јачање кометенција наставника за успостављање критеријума на основу којих се врши анализа стручног усавршавања у установи како би подстакли сарадњу и тимски рад и формирали заједницу учења; Освешћивање наставника да схвате своју улогу и активно учествују у стварању ефективног тима заједнице професионалног учења која је у функцији развоја школе, побољшања наставне праксе и учења ученика.
Теме програмаПланирање и извештавање; Значај и карактеристике ефективних активности СУ у установи; Упоредна анализа модела докумената о вредновању СУ у установи и Правилника о СУ; Значај и карактеристике ефективне заједнице професионалног учења; Поступак и категорије израде акционог плана; Израда акционог плана тима за креирање заједнице професионалног учења
Циљна групастручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1 100,00. Цена укључује: надокнаде за реализаторе, радно потрошни материјал за учеснике и трошкове организације која подржава обуку. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања