logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

500 Положај запослених у просвети, правна заштита и улога синдиката Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаФорум београдских основних школа, Београд, Цетињска 32/1, Београд
Особа за контактДаница Адамов, sindikat@fbos.org.rs, 011 2633460, 063 8079698
АуториАндрија Марковић, адвокат, дипломирани правник, правни заступник ФБОШ-а; Софија Илић, адвокат, дипломирани правник, правни заступник ФБОШ-а; Емина Кнежевић, дипломирани специјални педагог, стручни сарадник-педагог; Владан Исаковић, председник ФБОШ-а
РеализаториАндрија Марковић, адвокат, дипломирани правник, правни заступник ФБОШ-а; Софија Илић, адвокат, дипломирани правник, правни заступник ФБОШ-а; Емина Кнежевић, дипломирани специјални педагог, стручни сарадник-педагог; Владан Исаковић, председник ФБОШ-а
Општи циљевиСтицање знања и вештина запослених у просвети о социјалном дијалогу на локалном и националном нивоу, медијацији, ненасилној комуникацији, правној заштити.
Специфични циљевиОбука за учешће запослених у одлучивању у школи, о уочавању конфликтних ситуација и њихово решавање кроз дијалог са послодавцем, улога синдиката.
Теме програмаПредстављање Закона (Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о раду, Посебни колективни уговор за запослене у основним школама и домовима ученика, разни правилници и други прописи); Критеријуми за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба (одредбе и тачке Закона, начин и процедура која се мора поштовати приликом утврђивања технолошких вишкова); Злостављање на раду - мобинг; Насиље, злостављање и занемаривање деце, насиље над просветним радницима; Улога синдиката - образложење законских оквира када и у којим ситуацијама синдикат запослених може да делује; Комуникацијске вештине, дијалог са родитељима ученика на ИОП-у - успешна комуникација између запослених и послодаваца; Обука наставног особља у комуникацији са родитељима ученика из осетљивих социјалних средина, као и оних на индивидуалном образовном програму; Примери из праксе
Циљна групастручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000,00 динара по учеснику; у цену је урачунат материјал за учеснике семинара, пиће и освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања