logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

50 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто? Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
АуториДрагана Спасојевић, педагог, педагошки саветник, ОШ ''Ђура Даничић'', Београд; Весна Радонић, педагог, ОШ ''Краљ Петар Први'', Београд; Душанка Јерковић, психолог, педагошки саветник, Предшколска установа ''Раковица'', Београд
РеализаториДрагана Спасојевић, педагог, педагошки саветник, ОШ ''Ђура Даничић'', Београд; Весна Радонић, педагог, ОШ ''Краљ Петар Први'', Београд; Душанка Јерковић, психолог, педагошки саветник Предшколска установа ''Раковица'', Београд
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из области методике васпитног рада са ученицима; Повећање нивоа компетенција, знања, вештина и мотивације наставника за реализацију часова Одељењске заједнице - Одељењског старешине и остваривање васпитне улоге школе.
Специфични циљевиУпознавање са савременим теоријским, методичким и емпиријским знањима за рад на часу Одељењске заједнице; Подстицање међусобне интеракције наставник ученик и стварање услова за развој ученика и успешно формирање колектива; Стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика и начинима препознавања потреба; Упознавање са начинима конструктивног решавања конфликата и посредовања у ситуацијама насиља и дискриминације; Упознавање са начинима постизања позитивне атмосфере у одељењу; Стицање знања о принципима и методама рада на часовима Одељењске заједнице; Јачање професионалник капацитета Одељењских старешина за управљење одељењем; Мотивисање и оспособљавање наставника за самосталну израду радионица за часове одељењских заједница.
Теме програмаИскуства у реализацији часова ОЗ/ОС; Основни принципи и методе рада на часовима ОЗ/ОС; Развојне карактеристике ученика; Начини стварања позитивне атмосфере узајамног поштовања у учионици; Конструктивни начини решавања проблема и конфликтних ситуација; Области и садржаји рада на часовима ОЗ/ОС; Основни методолошки принципи радионичког рада и креирање радионица за часове ОЗ/ОС
Циљна групанаставник у школи за образовање одраслих, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 дин. (у зависности од величине групе) Спецификација цене: Надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно - потрошни материјал. Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања