logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

499 Од самовредновања до екстерног вредновања Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 8086751
Ауторидоц. др Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, наставник на високошколској установи, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; мр Александра Милошевић, магистар педагошких наука, стручни сарадник, педагог, Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“, Ужице
Реализаторидоц. др Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, наставник на високошколској установи, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; мр Александра Милошевић, магистар педагошких наука, стручни сарадник, педагог, Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“, Ужице; Данијела Негројевић, дипломирани педагог, Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“, Пожега
Општи циљевиРазвијање културе квалитета; Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/установе/дома и самовредновањем наставника/васпитача. Јачање компетенција наставника/васпитача за примену метода и техника самовредновања.
Специфични циљевиОсвешћивање потреба наставника/васпитача за сталним унапређењем сопственог рада и рада школе/установе/дома; Оспособљавање наставника/васпитача за препознавање и анализу стандарда квалитета школе/установе/дома као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада; Јачање компетенција за тимски рад у процесу вредновања; Оспособљавање наставника/васпитача за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијени резултата.
Теме програмаВредновање и самовредновање – обезбеђивање квалитета образовања; Предмети и циљ самовредновања наставника/васпитача, самовредновање школе и екстерно вредновање; Повезаност самовредновања школе са екстерним вредновањем; Однос вредновања сопственог рада наставника/васпитача/директора/стручних сарадника и резултата самовредновања рада школе; Конкретан рад на стандардима и индикаторима квалитет рада установе (докази, материјали, документација); Значај тимског рада у самовредновању и формирање тимова (тимске улоге, Белбинов тест); Методе и технике вредновања и самовредновања; Методе и технике самовредновања установе, наставника/васпитача; Избор технике, израда адекватног инструмента, начини примене, обрада резултата, имплементација у акционе планове и извештаје о самовредновању
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања