logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

497 Лидерство у образовању – управљање образовним институцијама (део 2) Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторидр Јелена Теодоровић, доцент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Дејан Станковић, истраживач у Центру за образовне политике, Београд; Јадранка Пешти, директор Средње техничке школе „Милева Марић“, Тител; Соња Стаменовић, шеф Одсека за образовање, културу и спорт, Градска општина Звездара, Београд
Реализаторидр Јелена Теодоровић, доцент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Дејан Станковић, истраживач у Центру за образовне политике, Београд; Јадранка Пешти, директор Средње техничке школе „Милева Марић“, Тител; Соња Стаменовић, шеф Одсека за образовање, културу и спорт, Градска општина Звездара, Београд
Општи циљевиОспособљавање полазника за квалитетно и одговорно обављање лидерских послова у образовно-васпитним установама; Програм је намењен лидерима у настави, руководиоцима и члановима свих стручних органа школе и другима са лидерским аспирацијама.
Специфични циљевиПроучавање корака у процесу планирања, организовања и осигурања квалитета у образовним институцијама; Уважавање утицаја људских и контекстуалних фактора на процесе и исходе у организацији; Разумевање организационих карактеристика образовних институција и комплексности њиховог вођења; Развијање вештина за практично вођење и побољшање квалитета рада образовних институција (фокус је на спровођењу и вредновању школских активности, тј организовању и осигурању квалитета).
Теме програмаПартиципативно доношење одлука; Формулисање акционог плана; Спровођење акционих планова/активности у школи; Дељење лидерства; Коришћење ИКТ у пословима управљања; Формативно вредновање; Сумативно вредновање; Планирање формативног и сумативног вредновања; Самовредновање и спољашње вредновање; Вођење евиденције и извештавање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаБесплатно током трајања ТЕМПУС пројекта "Лидерство у образовању" (највероватније укључујући школску 2016/2017. годину). По завршетку ТЕМПУС пројекта, за тродневни семинар: 3 800 дин по полазнику плус путни трошкови. Од тога: 570 дин ФПН-у за администрирање програма, 3 110 дин бруто хонорари за два реализатора, 120 дин потрошни материјал (фломастери, флип чарт папир, итд).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања