logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

495 Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу? Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац, Саве Немањића 2, Крагујевац
Особа за контактмр Драган Павловић, osmdt@open.telekom.rs, 034 304206, 065 6644381
Ауторимр Драган Павловић, магистар дидактичко-методичких наука, директор, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Тамара Миловановић, професор енглеског језика, координатор Тима за међународну сарадњу, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
РеализаториДрагана Никитовић, професор разредне наставе, директор, ОШ ,,Момчило Настасијевић", Горњи Милановац; мр Драган Павловић, магистар дидактичко-методичких наука, директор, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Тамара Миловановић, наставник енглеског језика, координатор Тима за међународну сарадњу, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Светлана Андријанић, професор разредне наставе, дипломирани географ, педагошки саветник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац
Општи циљевиУнапредити Развојни план школе у делу укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте као и израду плана међународне просветне сарадње; Допринос унапређивању квалитета рада школе заснованог на изради Годишњег плана рада.
Специфични циљевиОспособити учеснике семинара за: израду плана међународне просветне сарадње и успостављање исте; начин организовања размене ученика и наставника; унапређивање Годишњег плана рада школе; унапређивање професионалног развоја наставника; унапређивање комуникацијских вештина ученика; јачање веза између народа и држава.
Теме програмаДефиниција међународне просветне сарадње; Фазе у успостављању међународне просветне сарадње; Дефинисање области сарадње; Реализација међународне просветне сарадње; Добити школе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000,00 динара по учеснику; подразмева надокнаду предавачима, путне трошкове, радни материјал, освежење и сендвич.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања