logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

493 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе Компетенцијa: K4
Приоритети: 2
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 3245385, 064 6445378
Ауторипроф. др Миленко Кундачина, професор у пензији, Учитељски факулетет у Ужицу; доц. др Јелена Стаматовић, наставник, Учитељски факултет у Ужицу
Реализаторипроф. др Миленко Кундачина, професор у пензији, Учитељски факулетет у Ужицу; доц. др Јелена Стаматовић, наставник, Учитељски факултет у Ужицу
Општи циљевиПроширивање знања о акционом истраживању и оспособљавање наставника и васпитача за његову примену у процесу самовредновања рада школе/установе и свога рада.
Специфични циљевиУпознавање са начинима примене акционог истраживања у раду школе и раду наставника и васпитача; Развијање компетенција наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања и имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе; Примена резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе и рада наставника.
Теме програмаВрсте истраживања – место акционог истраживања, истраживачка парадигма, место акционог истраживања у пракси; Наставник/васпитач – рефлективни практичар; Акционо истраживање: начин рада, тимски рад, подела улога, дискурс, добијање повратне информације у току акционог истраживања; Акционо истраживање у одељењу/групи/школи/предшколској установи; Од избора проблема до унапређења; Самовредновање рада школе/предшколске установе; Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2 100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања