logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

492 Примена мотивационих техника у настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактБогдан Драмићанин, bogdan.dramicanin@csu.edu.rs, 037 445735, 064 8355597
АуториСветлана Алексић, координатор програма, стручни сарадник-психолог, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Марија Васић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Свети Сава“, Читлук, Крушевац, наставник грађанског васпитања, ОШ „Нада Поповић“, Крушевац; Јелица Димић, стручни сарадник-психолог и наставник психологије, Медицинска школа Крушевац
РеализаториСветлана Алексић, координатор програма, стручни сарадник-психолог, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Марија Васић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Свети Сава“, Читлук, Крушевац, наставник грађанског васпитања, ОШ „Нада Поповић“, Крушевац; Јелица Димић, стручни сарадник-психолог и наставник психологије, Медицинска школа Крушевац
Општи циљевиУнапредити компетенције наставника и стручних сарадника за примену мотивационих техника у настави.
Специфични циљевиПроширивање знања о новим схватањима мотивације. Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих техника и формативног оцењивања. Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих техника.
Теме програмаНова схватања мотивације; Примена мотивационих техника; Формативно оцењивање – још једна мотивациона техника; Праћење и вредновање ефеката примене мотивационих техника
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 000 динара нето. На терет наручиоца падају путни трошкови од Крушевца до места реализације семинара, као и припадајући порези по основу Уговора о ауторском хонорару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања