logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

490 Претпоставке успешне наставе Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за примењену педагогију, Београд, Рада Кончара 16, Београд
Особа за контактСтеван Крњајић, jasmina_krnjajic@yahoo.com, 011 2198585, 065 6426176
Ауторимр Стеван Крњајић, Центар за примењену педагогију, Београд; Ивана Луковић, асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду; Јасмина Крњајић, стручни сарадник у издавачкој кући Нова школа, Београд, докторанд на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
Реализаторимр Стеван Крњајић, Центар за примењену педагогију, Београд; Ивана Луковић, асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду; Јасмина Крњајић, стручни сарадник у издавачкој кући Нова школа, Београд, докторанд на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
Општи циљевиСтицање општих педагошких и специфичних дидактичко-методичких знања и вештина за ефикасну реализацију савремене наставе и учења.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: препознавање и превенцију агресивног понашања ученика; стварање средине подстицајне за учење; превладавање професионалног стреса; успостављање позитивних социјалних односа међу ученицима.
Теме програмаАгресивно понашање ученика: узроци, последице и превенција; Успостављање и развој позитивних социјалних односа међу ученицима; Улога наставника у стварању средине подстицајне за учење; Узроци, последице и стратегије превладавања наставниковог стреса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена програма за једну групу до 30 наставника укључује: 1 000,00 динара по учеснику плус путне трошкове и трошкове пореза и доприноса. Реализација програма и извршење уплате обавља се на основу уговора о ауторском делу између школе и реализатора програма.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања