logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

489 Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 8086751
АуториОлга Јованчићевић, дипломирани географ, просветни саветник МПНТР - Школска управа Ужице; Љубинко Златић, дипломирани педагог, педагог у ОШ „Стари град“ у Ужицу
РеализаториЉубинко Златић, дипломирани педагог, педагог у ОШ „Стари град“ у Ужицу; Дикосава Аврамовић, професор разредне наставе у ОШ „Стари град“ у Ужицу; Станојла Цветковић, професор разредне наставе у ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу
Општи циљевиОспособити наставника за разликовање дисциплинских од недисциплинских проблема у настави; Освестити да се адекватним руковођењем одељењем могу предупредити проблеми; Обучити наставнике за решавање дисциплинских проблема у настави.
Специфични циљевиДефинисање дисциплинског проблема; Разликовати дисциплинске од других (развојних, мотивационих) проблема; Упознавање са врстама невербалних интервенција и начин њихове примене; Овладавање вербалним интервенцијама и начин њихове примене; Упознавање суштине, врста и начина примене логичке последице; Освестити значај адекватног руковођења одељењем као начина предупређивања и решавања дисциплинских проблема у настави; Разумевање и схватање значаја превентивног деловања, као и упознавање начина којима се може предупредити појава многих дисциплинских проблема; Упознавање са техникама посматрања и евидентирања промена у понашању ученика; Решавање практичних примера дисциплинских проблема из праксе учесника семинара.
Теме програмаДефинисање дисциплинског проблема; Различита реаговања на исти дисциплински проблем; Теоретска обрада теме, руковођење одељењем; Типична ометања наставе, невербалне интервенције; Вербалне интервенције; Логичка последица; Превенција дисциплинских проблема; Посматрање и бележење промена у понашању ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања