logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

488 Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 011 3232961, 063 275236
АуториБранкица Ристић, психолог и РЕ&КБТ психотерапеут, Дом ученика Средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, психолог, Дом ученика Средње железничке школе, Београд
РеализаториБранкица Ристић, психолог и РЕ&КБТ психотерапеут, Дом ученика Средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, психолог, Дом ученика Средње железничке школе, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника стручних сарадника и васпитача у домовима ученика за осмишљавање и извођење радионица и интерактивних техника у обради васпитно-образовних садржаја, у сврху јачања професионалних капацитета у примени иновативних метода рада.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача да креирају радионице, односно користе специфичне интерактивне технике у раду водећи рачуна о конкретним циљевима обраде одређених васпитно-образовних садржаја; Мотивисање наставника, стручних сарадника и васпитача да примењују стечена знања на пољу интерактивног рада у раду са адолесцентима и на тај начин унапреде ниво васпитно-образовног рада у целини.
Теме програмаПреферирани стилови учења; Изградња структуре кроз варирање динамике и начина рада; Планирање активности у складу са општим и специфичним циљевима; Технике рада са групом; Начини саопштавања повратне информације; Вештине јавног наступа; Креирање радионице; Тешкоће у раду са групом; Наставник/васпитач као водитељ радионице; Концепт уважавања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара по учеснику и укључује: надокнаду предавачима, организацији која подржава и организује семинар, радни материјал и потрошни материјал (папир, фломастери, стикери, флип-чарт папир), порезе и сертификат.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања