logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

486 Обука директора, учитеља и наставника за програм друштвеног и финансијског образовања деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаПомоћ деци, Београд, Булевар краља Александра 237, Београд
Особа за контактЉиљана Васић, pomocdeci@eunet.rs, 011 3228564, 063 359556
АуториЉиљана Васић, координатор програма „Помоћ деци“; Светлана Глодић, координатор програма „Помоћ деци“
РеализаториДушица Јотев; Данијела Милић; Донка Бановић; Слава Тимарац Јованов
Општи циљевиОпшти циљ су оспособљени васпитно-образовни тимови директора, стручних сарадника, учитеља и предметних наставника за квалитетан интерактивни рад на друштвеном и финансијском образовању деце.
Специфични циљевиJачање капацитета учитеља, наставника, руководећих и стручних служби за комуникацију са децом; Подизање свести о правима детета и друштвеној одговорности сваког појединца; Подизање личне и заједничке свести о правима и обавезама у заједници и равноправности; Подизање капацитета за финансијски одговорно понашање и предузетништво деце и дргих чланова заједнице; Управљање и мотивисање одељењских заједница за развијање и спровођење друштвених и финансијских пројеката.
Теме програмаИдентитет, разлике и сличности, припадање; Појединац, породица, група; Равноправност, а не једнакост; Лична и групна права и одговорности; Права и одговорности (лична и друштвена); Учествовање; Штедња и трошење; Основе активизма деце; Планирање и буџетирање; Друштвени и финансијски пројекти
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 6000 динара. У цену су укључени: трошкови доласка најмање два реализатора обуке у школу, хонорари (са припадајућим доприносима и порезима) за два реализатора, материјал за рад на обуци, материјал за стручне службе, учитеље и наставнике који остају школи после обуке снимљен на CD (Приручници за сваки разред понаособ, водичи за наставнике, радни листови, форме за праћење, допунска литература). 5. сертификат
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања