logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

485 Нова школа – вишефронтална настава у функцији индивидуализације наставе и развоја компетенција за целоживотно учење Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе Абакус, Београд, Љ. Миодраговића 7ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, goranabakus@gmail.com, 011 7466024, 064/809-0630
АуториДринка Савић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Драган Савић, дипл. педагог, специјалиста медијације, саветник за породичне односе, Градски центар за социјални рад у Београду
РеализаториДринка Савић, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Александра Бер-Божић, професор педагогије, директор Средње медицинске школе, Нови Сад; Иван Финк, наставник филозофије, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Смиља Шкорић, дипл. наставник разредне наставе, ОШ Качарево, Панчево; Милан Ђурић, наставник саобраћајне струке, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Виолета Вучетић, наставник српског језика и књижевности, Средња техничка ПТТ школа, Београд
Општи циљевиКвалитетно образовање за све ученике, које уважава, пре свега, личност детета, његове потенциjале и омогућује њихов максимални развој, индивидуализовањем наставе и развојем компетенција ученика за целоживотно учење.
Специфични циљевиПовећање компетенција наставника за индивидуализацију наставе/учења применом вишефронталне, наставе како би сваки ученик различитог педагошког профила (даровит, просечних или смањених способности...) могао да напредује према својим могућностима; Унапређивање компетенција наставника за креирање наставног материјала, водича за учење и самооцењивање, неопходних ученицима за самостално учење и реализовање личног плана напредовања, као и самовредновања сопствених постигнућа; Приступ настави/учењу у којој је ученик субјект и активни конструктор властитих знања, а наставник креатор ситуација учења у оквиру редовне наставе; Настава у којој уместо подучавања доминира учење; Формативно оцењивање.
Теме програмаУвод у појам вишефронталне наставе, организациони облик индивидуализовања наставе/учења заснован на самосталном учењу ученика уз одговарајућу подршку наставника; Најновија законска регулатива васпитно-образовног система Србије; Ученик субјект у настави и наставник у улози ментора у ВФН; Саморегулисано учење уз помоћ и одговарајућу подршку наставних материјала, водича за учење и самооцењивање креираних од стране наставника; Учење у центру вишефронталне наставе: планирање, организација и реализација вишефронталне наставе у којој су ученици и њихове активности учења у центру; Наставни материјали, водичи за учење и самооцењивање ученика; Организација индивидуализованог часа и ток индивидуализоване наставе по моделу ВФН; Формативно и сумативно оцењивање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара за групу до 30 наставника је 75 000 динара бруто, одн. 2 500 дин. по полазнику. У цену су урачунати хонорари реализатора, радни материјал за полазнике семинара, путни трошкови и трошкови администрације. У цену нису урачунати трошкови смештаја уколико је потребан, као ни освежење за полазнике у паузама.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања