logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

483 Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 3245385, 064 6445378
АуториМилан Станковић, в.д. директор Основне школе „Добринка Богдановић“ Стрелац; Марјан Миланов, наставник енглеског језика, координатор пројектног тима у ОШ „Добринка Богдановић“; Зоран Илић, учитељ, ОШ „Светозар Марковић“, Лесковац; Дејан Цакић, учитељ, мастер образовне политике, ОШ „Стојан Љубић“, Косанчић
РеализаториМилан Станковић, в.д. директор Основне школе „Добринка Богдановић“ Стрелац; Марјан Миланов, наставник енглеског језика, координатор пројектног тима у ОШ „Добринка Богдановић“; Зоран Илић, учитељ, ОШ „Светозар Марковић“, Лесковац; Дејан Цакић, учитељ, мастер образовне политике, ОШ „Стојан Љубић“, Косанчић
Општи циљевиОснаживање капацитета наставника у циљу унапређивања и квалитативне одрживости школе као јединственог система за подршку ученицима.
Специфични циљевиПодстицај мотивације наставника на креативност, проширивање и стицање нових знања, неопходних за израду и примену додатних програма васпитног и образовног рада; Упознавање са садржајем појединих врста програма уз ослонац на законске оквире; Оспособљавање наставника да самостално и тимски креирају нове програме васпитно-образовног рада.
Теме програмаМултифункционалност у програмском смислу; Мотивација; Приказ примера различитих врста васпитно-образовних програма са освртом на законске оквире; Ресурси школе и средине у којој гравитира школа; Израда програма усмереног на унапређивање образовно-васпитног рада у школи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у дому ученика , стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 400 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања