logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

481 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење - рационално-емоционално бихејвиорални приступ Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОШ„Јелица Миловановић”, Сопот, Кнеза Милоша 12, Сопот
Особа за контактМилена Опарница, oparnicafam@gmail.com, 011 8253161, 063 8959245
АуториМирјана Тркуља, специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут, саветник-координатор, пензионерка; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут, пензионерка; Милена Опарница, школски психолог, тереапет системске породичне терапије и РЕБТ саветник, ОШ "Јелица Миловановић"
РеализаториМилена Опарница, школски психолог, тереапет системске породичне терапије и РЕБТ саветник, стручни сарадник у ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут, координатор Јединице за превенцију насиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Мирјана Тркуља, специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут
Општи циљевиРазвијање компетенција, стицањем специфичних знања и вештина које доприносе да запослени подстичу развој деце и развијају мотивацију ученика за већу ефикасност у учењу.
Специфични циљевиУпознавање са рационално емоционалним приступом према базичним животним покретачима и поставкама у сагледавању мотивације; Препознавање рационалних и ирационалних уверења код људи; Разумевање технике преиспитивања сопствених мисли и осећања и њиховог превођења из ирационалних у рационална уверења; Усвајање техника за развијање функционалне мотивације за учење и рад; Развијање вештина комуникације заснованих на активном слушању, асертивном приступу и рационалном погледу на свет.
Теме програмаOснове рационално-емоционално-бихејвиоралне теорије; Утицај ставова о догађају на емоције и понашање; Промена узнемирујућих у смирујуће мисли; Комуникацијски стилови; Мотивација; Одлагање као блокада мотивације; Професионални стрес; Безусловно прихватање себе и других као фактор психолошке мотивације; Дан – супервизијски семинар путем домаћих задатака; Рад на актуелним примерима из праксе - мотивисање ученика када имају нездраве емоције; Рад на примерима из праксе мотивисања ученика да превладају одлагање учења; Рад на оснаживању ученика за превладавање стреса; Конкретна примена безусловног прихватања ученика у функцији веће мотивације
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учесника је 2 000 динара нето, и ту је урачунато: надокнада предвачима, путни трошкови, радни материјал, освежење...
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања