logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

480 Интерактивне методе и подстицање ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЗдраво да сте, Београд, Капетан Мишина 23, Београд
Особа за контактБојана Шкорц, Bskorc@yahoo.com, 011 2681711, 064 2889947
Ауторимр Весна Огњеновић, психолог, удружење „Здраво да сте“; ред. проф. др Бојана Шкорц, психолог, Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности; Бранка Тишма, психолог, ОШ „Лазар Саватић“, Земун
Реализаториред. проф. др Бојана Шкорц, Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду; др Снежана Јоксимовић, психолог, Институт за педагошка истраживања, Београд; Бранка Тишма, психолог, ОШ „Лазар Саватић“, Земун; Весна Дасукидис, педагог, републички просветни инспектор, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиЈачање професионалних и васпитних компетенци стручњака у образовању за активно креирање и коришћење интерактивних, партиципаторних облика активности са ученицима у образовном процесу и неговање позитивне васпитне атмосфере.
Специфични циљевиОбуком се стиче општи увид у: ефекте образовне праксе у Србији; значај интеракције у образовној ситуацији, сензитивност за узрасно и социјално ризичне групе, ризик за образовни неуспех, значај социјалних потреба ученика; Обуком се идентификују, дефинишу и јачају интерактивне и подстицајне методе рада у образовном процесу, којима се унапређује образовна атмосфера и развија позитивна мотивациона и васпитна клима у раду; Такође се подстиче стварање практичних поступака којима наставник подстиче активност ученичке групе; На тај начин се ствара основ за оснаживање школе, смањивање искључености, а истовремено добија метод за иновативне иницијативе погодне за рад са свим узрасним групама.
Теме програмаСоцијална теорија Л. Виготског, социјални извори развоја, размена и дечији развој, увод у интеракцију у образовању и могућности примене; Здраво да сте метода у раду са децом, адолесцентима и рањивим групама, социјални значај школе; Интеракција у образовању; Креативност и образовно постигнуће; Модели подстицања ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЕдукативни материјал: фотокопије агенде, литература... 500 дин. по учеснику, радионички материјал: папир, оловке, бележнице, бојице... 500 дин. по учеснику, коришћење простора 200 дин. по учеснику, сендвич, освежење.... 400 дин. по учеснику, превоз реализатора просечно 700 дн по едукатору. Просечна цена за полазника је 1 500 дин. за мању групу до 15, а 900 дин. за већу групу од 16 до 30 полазника. Уколико се обезбеди простор или је образовна установа у Београду, смањује се цена по учеснику.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања