logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

479 Изазови интеркултуралног учења и наставе Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за производњу знања и вештина, Нови Сад, Булевар Јована Дучића 25, Нови Сад
Особа за контактДрагана Станковић Гаић, dragana.stankovic@gmail.com, 021 883411, 063 574547
АуториАна Бу, професорка немачког језика и тренерица Тима ТРИ Грађанских иницијатива; доц. др Мирјана Беара, психолошкиња, доценткиња на Државном универзитету у Новом Пазару и тренерица ЦПЗВ и Тима ТРИ Грађанских иницијатива
РеализаториМирјана Беара, психолошкиња, доценткиња на Државном универзитету у Новом Пазару и тренерица ЦПЗВ и Тима ТРИ Грађанских иницијатива; Ана Бу, професорка немачког језика и тренерица Тима ТРИ Грађанских иницијатива; Ивана Копривица, психолошкиња, мастер пословне психологије, директорка Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, тренерица Центра за производњу знања и вештина, тренерица Тима ТРИ Грађанских иницијатива; Миленко Анђелковић, самостални консултант и тренер Тима ТРИ Грађанских иницијатива
Општи циљевиОпшти циљ програма је развијање професионалних компетенција запослених у школама/установама за остваривање циљева учења у областима интеркултуралног учења и наставе.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су: упознати учеснике/це са основним појмовима, циљевима и принципима интеркултуралног учења; стећи компeтенције (знања, вештине, ставове и вредности) потребне за извођење интеркултуралне наставе; оснажити учеснике/це да у свом раду примењују методе и садржаје интеркултуралног учења и промовишу интеркултуралне вредности као што су солидарност, равноправност, поштовање различитости и право на живот без дискриминације.
Теме програмаВредности и циљеви интеркултуралног учења (ИКУ); Предрасуде о култури и ИКУ; Принципи ИКУ и баријере за интеркултуралну комуникацију; Компетенције наставника за ИКУ; Методе интеркултурног учења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаОчекује се да ће 10 обука годишње биће плаћено из пројеката које реализује ЦПЗВ у партнерству са ЕХО из Новог Сада (за 10 обука годишње из донација ће се обезбедити надокнаде, путни трошкови и материјали за учеснике/це). Од школа/организатора обуке се очекује да обезбеде просторију, потребну опрему и освежење за учеснике/це. Цена по учеснику уколико је програм наручен ван донације износи 2 500 динара у бруто износу што покрива хонораре аутора и реализатора, путне трошкове и потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања