logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

478 ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаБАЗААРТ, Београд, Крунска 33, Београд
Особа за контактСунчица Милосављевић, suncica.milosavljevic@gmail.com, 011 73244296, 064 1297423
Ауторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Ивана Деспотовић, глумица и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Дубравка Суботић, кореограф и плесни педагог, ДДТ Центар, Београд/Финска
Реализаторимр Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка и драмски педагог, БАЗААРТ, Београд; Бранијета Конџуловић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа за дизајн коже, Београд; мр Дафина Жагар, професорка српског језика и драмска педагошкиња, Школа за дизајн текстила, Београд и ЕТШ „Стари град“, Београд; Даринка Ковачевић, сертификовани тренер за интеркултурално учење, БАЗААРТ, Београд; мср Наташа Милојевић, професорка биологије и драмска и плесна педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; мср Мина Саблић Папајић, драматуршкиња и драмска педагошкиња, БАЗААРТ, Београд; Наташа Китаноска, библиотекарка, ОШ „Влада Обрадовић Камени“, Београд; мср Марта Гајић, специјална и драмска педагошкиња, BelTheatre и БАЗААРТ, Београд; Ивана Стевовић, наставница српског језика и драмска педагошкиња, ОШ „Бранко Радичевић“, Лугавчина; Анђелка Вулић, дипломирани политиколог међународних послова и драмска педагошкиња, Омладинско позориште ПАТОС, Смедерево; Валентина Нађ, наставница српског језика и драмска педагошкиња, ОШ "Соња Маринковић", Зрењанин; Саша Радошевић, наставница српског језика и драмска педагошкиња, ОШ "Серво Михаљ", Зрењанин; Душан Калејски, драмски педагог, ЦЕКОМ, Зрењанин; Александар Елезовић, координатор и веб администратор, БАЗААРТ, Београд; Душан Штрбац, координатор програма, БАЗААРТ, Београд
Општи циљевиОспособити наставника да кроз драмске технике развија плурализам и сарадњу међу ученицима; Подржати наставника да укључи интеркултуралне компоненте у различите наставне области и ваннаставни рад.
Специфични циљевиОснаживање наставника за рад у културно плуралној средини; Практично усвајање драмских техника за интеркултурално учење; Успостављање корелација са наставним садржајима из различитих предмета (српски језик, страни језик, историја, уметност и др.) и обогаћивање методских приступа за обраду наставних садржаја из тих предмета кроз интеркултурални аспект.
Теме програма(Субјективни) индивидуални идентитет – мапирање субјективне перцепције идентитета појединца; (Субјективни) групни идентитет – мапирање субјективне перцепције идентитета групе; (Објективне) културне сличности и различитости – разрада појма културног идентитета кроз мапирање идентитетских одлика групе; уочавање разлике између субјективне и објективне перспективе; Основи појмови интеркултуралности – установљавање појмовног оквира области интеркултуралног учења, разјашњење основних појмова и појмовних дистинкција; Интеркултурална осетљивост – корпореална разрада појмова интеркултуралне осетљивости, културног етноцентризма и релативизма у контексту социјалног искуства учесника; Културне различитости, дискриминација и искључивање – центрирање наведених појмова на конкретно образовно и социјално искуство учесника; Узроци дискриминације међу вршњацима у образовном окружењу – препознавање/мапирање најчешћих узрока дискриминације тј. искључивања међу ученицима; Стереотипи – препознавање/мапирање упрошћеног мишљења средине о особама које се разликују од већине; Предрасуде – препознавање/мапирање заштитних реакција средине према особама које се разликују од већине; Креативна партиципација као дидактички приступ – учење кроз учешће у драмским ситуацијама (филм Укључи ме – разумећу); Критичко мишљење: деконстукција стереотипа кроз 4 корака; Разумевање различитих перспектива ликова (плуриперспективност); Дивергентно мишљење: промена перспективе (интерперспективност); Креативност као превенција од стереотипа (трансперспективност); Емпатија као надсубјективно мишљење (метаперспективност); Креативна партиципација као подршка критичком, креативном и емпатском мишљењу у испитивању сложених појава и питања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динара. У цену су урачунати: трошкови изнајмљивања простора, трошкови материјала за припрему и вођење програма, трошкови освежења и сендвича за учеснике, путни трошкови реализатора и координатора, куповина и штампање сертификата, финансијска администрација, хонорари за ауторе, реализаторе и координатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања