logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

477 Диференцирана настава Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
АуториМилена Петровић, специјалиста методике српског језика и књижевности, мастер, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности у Ваљевској гимназији
РеализаториМилена Петровић, специјалиста методике српског језика и књижевности, мастер, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности у Ваљевској гимназији; Милева Мојић, дипломирани педагог, директор, „Прва основна школа“, Ваљево
Општи циљевиРазвијање свести о значају диференциране наставе; Планирање интеракције свих учесника у образовно-васпитном раду, засноване на поштовању различитости и уважавању потреба; Подстицање самопоуздања ученика; Праћење активности ученика.
Специфични циљевиУпознавање са облицима диференциране наставе; Уочавање различитих врста мотивације и начина мотивисања ученика уз уважавање индивидуалности; Подржавање ученика да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу; Сагледавање принципа организације група; Уочавање обележја интеракције у групи; Израда дидактичких модела образовно-васпитног рада; Примењивање различитих облика индивидуалне наставе; Оснаживање наставника за пружање подршке ученицима и примењивање различитих стратегија праћења различитих аспеката личности ученика – сарадњу са другим ученицима, реаговање на неуспех; Увиђање значаја обезбеђивања могућности и окружења за активности, интересовања и потребе ученика уважавајући њихове ставове и мишљења.
Теме програмаТипови наставе; Диференцирана настава; Облици диференциране наставе; Врсте група; Принципи организације група; Обележја интеракције у групи; Индивидуализација наставе као дидактички принцип; Примена индивидуализованог облика рада; Облици индивидуалне наставе; Индивидуализација као вид диференциране наставе; Активирање ученика у настави диференцираним задацима; Анализа примера из праксе; Лични картон ученика у савладавању наставног градива; Дидактички модел организовања образовно-васпитног рада
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања