logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

476 Школско оцењивање у основној и средњој школи 2 Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, dpalcic@ceo.gov.rs, 011 2067015, 064 8665044
АуториДрагица Павловић Бабић, научни сарадник, психолог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Саша Гламочак, наставник српског језика, ОШ „Креативно перо“, Београд
РеализаториКатарина Дуњић Мандић, школски психолог, Гимназија Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, Техничка школа Чачак; Миомир Ранђеловић, магистар хемијских наука, ОШ „Јосиф Панчић“, Београд; Љиљана Стојановић, професор математике, Техничка школа Зајечар; Весна Шапоњић, самостални педагошки саветник, ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево; Маја Врачар, стручни сарадник и наставник грађанског васпитања, Зуботехничка школа, Београд; Марица Гаврилов, стручни сарадник-психолог, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Бранислав Минчић, наставник српског језика, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Петар Огризовић, професор математике и рачунарства, Гимназија „Руђер Бошковић”, Београд; Исидора Кораћ, професор струковних студија - педагошка група предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум; Зора Дешић, руководилац Групе за аналитичке послове, праћење и развој матуре, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Љубинка Дебељак, стручни сарадник педагог, ОШ „Борислав Пекић“ Београд; Споменка Марковић, наставник разредне наставе, ОШ „Јосиф Панчић“, Београд; Душанка Ћировић, стручни сарадник у основној школи, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Љиљана Вдовић, уредник за разредну наставу, Издавачко предузеће "Едука"; Јелена Стефановић, наставница српског језика и књижевности, ОШ и Гимназија „Креативно перо” и Балетска школа „Лујо Давичо”, Београд; Наташа Стојановић, стручни сарадник–школски педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Невенка Крагуљац, стручни сарадник педагог, ОШ „Филип Филиповић", Београд; Биљана Михаиловић, стручни сарадник-психолог, Основна школа „Јован Ристић“ Београд; Милена Васић, стручни сарадник-педагог, ОШ „Бата Булић'', Петровац на Млави
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника, стручних сарадника и директора школа у области праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика.
Специфични циљевиРазумевање значаја оспособљавања за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика; Разумевање везе између сврхе и принципа оцењивања и обезбеђивања праведности и инклузивности у образовању; Разумевање значаја коришћења разлитих таксономија у праћењу напредовања ученика; Разумевање везе између начина постављања захтева и квалитета налога и квалитетне наставе; Разумевање предности и недостатака коришћења различитих метода и техника оцењивања; Разумевање значаја вођења квалитетне педагошке документације; Разумевање значаја сарадње са родитељима у области извештавања о постигнућима и напредовању ученика.
Теме програмаАнализа Правилника о оцењивању; Оспособљавање за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика; Оцењивање и настава; Примена различитих метода и техника оцењивања; Уобичајени облици оцењивања; Извештавање о напредовању ученика и вођење педагошке документације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара; у цену је укључено: хонорар за водитеље, путни трошкови и трошкови преноћишта водитеља, штампани и други материјал за рад на семинару и Приручник за сваког учесника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања