logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

475 Школско оцењивање у основној и средњој школи 1 Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, Фабрисова 10, Београд
Особа за контактДушица Палчић, dpalcic@ceo.gov.rs, 011 2067015, 064 8665044
АуториМилена Јеротијевић, психолог, чланица Удружења МОСТ за сарадњу и посредовање, Удружење МОСТ; Драгица Павловић Бабић, психолог, Филозофски факултет; Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, ЗВКОВ; Саша Гламочак, наставник српског језика, ОШ "Креативно перо"; Љиљана Симић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Милан Муњас“, Уб
РеализаториЗорица Димитријевић, стручни сарадник, ОШ “Стари град“, Ужице; Славица Арсеновић, дипломирани физичар, пензионисани професор; Љубица Јеленковић, стручни сарадник-психолог, Земунска гимназија; Александра Калезић Вигњевић, саветник за инклузивно образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Ксенија Лишчевић, просветни саветник, МПНТР, Школска управа Сомбор; Маја Оклобџија Слијепчевић, школски психолог-педагог, Техничка школа Смедерево; Гордана Ивановић, наставник социологије, Карловачка гимназија; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог, Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, школски психолог, Техничка школа, Чачак; Љиљана Стојановић, професор математике, Техничка школа Зајечар; Марица Гаврилов, стручни сарадник-психолог, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Милева Мојић, директор школе, Прва основна школа, Ваљево; Дубравка Гатић, стручни сарадник, ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка; Гордана Ђигић, универзитетски наставник, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Валентина Грбић, стручни сарадник у основној школи, ОШ "Драгиша Михаиловић", Крагујевац; Славица Шокица, професор лингвистике, Карлчовачка гимназија; Драгана Анђелковић, наставник хемије, Четврта гимназија; Марина Надејин-Симић, стручни сарадник-психолог, Четврта гимназија
Општи циљевиУнапређивањe праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа.
Специфични циљевиПроширивање и активирање знања о функцијама, принципима и врстама оцењивања; Сагледавање важности и употребљивости таксономија у настави и оцењивању; Вежбање операционализације компетенција; Формулисање критеријума оцењивања на основу образовних компетенција; Пружање практичне помоћи наставницима у прављењу задатака објективног типа.
Теме програмаАнализа преовлађујуће праксе у школском оцењивању; Функције, врсте и принципи оцењивања; Образовне компетенције и критеријум оцењивања; Извештавање о напредовању; Карактеристике доброг задатка; Продукција задатака
Циљна групасарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 90 000 динара; у цену су урачунати хонорари водитеља, трошкови превоза и смештаја за водитеље и материјали за учеснике.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања