logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

474 Школа за понети Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404830, 064 8579262
АуториМилица Бељин, наставник математике, ОШ "Жарко Зрењанин", Качарево
Реализатори1. Милица Бељин, наставник математике, ОШ "Жарко Зрењанин", Качарево; Југослав Бељин, менаџер пројекта, "Еврогеоматика", Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за коришћење Школе за понети- апликације за мултимедијално презентовање одабраног садржаја.
Специфични циљевиЕдукација наставника о коришћењу информационо-комуникационих технологија у процесу наставе; Оспособљавање наставника за креирање и мењање електронског садржаја градива, задатака за вежбање, видео материјала и слика; Оспособљавање наставника за перманентно стручно усавршавање коришћењем савремених технологија у настави; Оснаживање наставника за коришћење савремених технологија у раду са даровитим ученицима
Теме програмаЗначај коришћења информационо-комуникационих технологија у настави; Представљање апликације за коришћење у редовној настави и за додатни рад; Приказ примера 6 попуњених апликација; Израда апликације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника - 1 300,00 динара, цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника - 1 700,00 динара, цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника - 2 200,00 динара. У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену нису укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања