logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

472 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул 1 Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд, Дринчићева 30, Београд
Особа за контактВесна Златаровић, vesna@cipcentar.org, 011 3223909, 062 8016065
АуториПрограм су адаптирале потребама наших образовних институција: Лидија Радуловић, др педагогије и Татјана Павловски, мр психологије са Филозофског факултета у Београду; Милица Ћебић, мр педагогије са Учитељског факултета у Београду на основу програма Reading and Writing for Critical Thinking аутора: Dr Jeannie L. Steele, Dr Kurtis S. Meredith, Dr Charles Temple, Scott Walter, International Reading Association
Реализаторипроф. др Живка Крњаја, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; мр Милица Ћебић, магистар педагогије, Учитељски факултет Универзитета у Београду; др Зорица Ковачевић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Лела Вуковић, магистар, професор енглеског језика и књижевности, Техничка школа ,,Павле Савић''; Светлана Грујић Фодор, професор физике, Техничка школа ,,Павле Савић'', Нови Сад; Валентина Паровић, професорка српског језика и књижевности, Гимназија ,,Урош Предић'', Панчево; Сузана Поповић Ицковски, професор енглеског језика, стручни сарадник-библиотекар, ОШ „Ратко Вукићевић“, Ниш, ОШ „Вожд Карађорђе“, Ниш; Нада Сушак, професор разредне наставе, ОШ „Коста Трифковић'', Нови Сад; Светлана Вранешевић, професор разредне наставе, ОШ „Коста Трифковић'' Нови Сад; Ивана Грошко, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић'', Нови Сад; Вијолета Мартаћ, наставник, ОШ „21. октобар“, Крагујевац; Гордана Мићић, професор разредне наставе, ОШ „Доктор Јован Цвијић“, Зрењанин; Мирјана Кандић, професор разредне наставе, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, Крагујевац
Општи циљевиРазвијање рефлексивног и интерактивног приступа у подучавању којим се подстиче развој критичког мишљења.
Специфични циљевиРазвијање компетентности практичара за коришћење метода и техника кооперативног учења, учења путем истраживања, искуственог учења; Јачање професионалне осетљивости практичара у давању подршке ученицима да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења; Развијање компетентности практичара у стварању услова за креативну примену вештина читања и писања у разумевању и коришћењу знања стечених у процесу учења/наставе; Оснаживање практичара за разумевање значаја сарадње и грађење дијалога међу ученицима, ученицима и одраслима у процесу учења; Развијање спремности за сарадњу, размену искуства и учење од других практичара.
Теме програмаРР структура мишљења и учења – пример часа; Лично значење и предвиђање као димензије критичког мишљења; Стварање услова за развој критичког мишљења; Питања као покретач критичког мишљења; Појачана настава; Категоризација као димензија критичког мишљења.
Циљна групаНаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4 000,00 РСД. У цену је укључен хонорар водитеља, стручни прилози за учеснике и материјали који подржавају реализацију садржаја и активности предвиђене обуком.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања