logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

471 Часови у функцији знања и примене – ЈА то умем и могу сам Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за одрживи развој и безбедност саобраћаја, Београд, Војвођанска 278 Сурчин, 11271 Београд, Београд
Особа за контактБиљана Кордић, korda48@gmail.com, 011 8441320, 064 4157107
АуториБиљана Кодрић, дипл. саобр. инж., педагошки саветник, Саобраћајно-техничка школа, Земун; Татјана Матијаш, педагог, специјалиста наставник грађанског васпитања, Саобраћајно-техничка школа, Земун; Дејан Милановић, дипл. саобр. инж., Саобраћајно-техничка школа, Земун
РеализаториБиљана Кодрић, дипл. саобр. инж., педагошки саветник, Саобраћајно-техничка школа, Земун; Татјана Матијаш, педагог, специјалиста наставник грађанског васпитања, Саобраћајно-техничка школа, Земун; Дејан Милановић, дипл. саобр. инж., Саобраћајно-техничка школа, Земун
Општи циљевиОбука наставника и стручних сарадника у стручним (саобраћај, машинство и друго), средњим и основним школама (изборни и општеобразовни предмети) за примену целисходних метода у настави које обезбеђују мотивацију и развој компетенција ученика.
Специфични циљевиПолазници ће стећи потребна теоријска и практична знања којима ће обогатити своју васпитно-образовну праксу различитим техникама учења и знањима о безбедности саобраћаја; Пролазећи кроз симулације часова наставници ће се опробати у улози ученика и сагледати значај компетенција у области стручних предмета; Подстаћи ће се истраживачка димензија учења и примене знања у области безбедности саобраћаја; Сувисла веза теоријског градива и примера из конкретног ученичког окружења ће подстаћи развој општих и стручних компетенција и поставити основне принципе ученичког активизма; Моделом обуке ће се активно редефинисати капацитети наставног процеса у погледу мотивисања ученика за рад на часу и самоучење
Теме програмаУвод у педагошке вештине квалитетне наставе и шта значи представити се и представити наставни предмет ученицима; Од трача до (не)згоде или од примера праксе до добробити за локалну заједницу; Како се прави кампања; Купи ме активно и пасивно; Вештине презентовања или од идеје до циља; Евалуација није баук
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 дин. по учеснику (за 30 полазника = 90 000 бруто): накнаде ѕа водитеље, бруто 60 000; путни трошкови 5 000, радни материјал 5 000, едукативни материјали 5 000, освежење и оброк за полазнике (30 полазника×500 дин) 15 000, укупно 90.000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања