logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

47 Каријерно вођење и саветовање у средњој школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаФондација Темпус, Београд, Ресавска 29, Београд
Особа за контактЈелена Драгаш, etwinning@tempus.ac.rs, 011 3342430
АуториМарко Банковић, координатор групе за каријерно вођење и мобилност, Euroguidance центар, Београд; Јадранка Лилић, педагог, СТШ ,,Миленко Брзак - Учаˮ, Рума; Мирко Марковић, професор филозофије и грађанског васпитања, Гимназија ,,Вук Караџићˮ, Лозница; Софија Петровић, сарадник за административне и програмске послове, Euroguidance центар, Београд; Маја Светозаревић, професор грађанског васпитања и психологије, Угоститељско-туристичка школа, Медицинска школа ,,Др Миленко Хаџићˮ и СШ ,,Прокоповићˮ, Ниш; Биљана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, Економска школа ,,Ђука Динићˮ, Лесковац
РеализаториМарко Банковић, координатор групе за каријерно вођење и мобилност, Euroguidance центар, Београд; Мирко Марковић, професор филозофије и грађанског васпитања, гимназија ,,Вук Караџићˮ, Лозница; Софија Петровић, сарадник за административне и програмске послове, Euroguidance центар, Београд; Јадранка Лилић, педагог, СТШ ,,Миленко Брзак - Учаˮ, Рума; Биљана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, Економска школа ,,Ђука Динићˮ, Лесковац; Маја Светозаревић, професор грађанског васпитања и психологије, Угоститељско-туристичка школа, Медицинска школа ,,Др Миленко Хаџићˮ и СШ ,,Прокоповићˮ, Ниш; Маја Светозаревић, професор грађанског васпитања и психологије, Угоститељско-туристичка школа, медицинска школа ,,Др Миленко Хаџићˮ и СШ ,,Прокоповићˮ, Ниш
Општи циљевиЦиљ овог семинара је обука наставника средњих школа у области каријерног вођења и саветовања (КВиС) како би наставници могли да реализују активности КВиС са својим ученицима по представљеним моделима и осмишљавају нове активности КВиС.
Специфични циљевиРазумевање концепта каријерног вођења и саветовања и основних појмова у овој области; Оспособљавање за спровођење активности КВиС са својим ученицима, било кроз прилагођавање неке од приказаних примера добре праксе, било осмишљавањем своје активности према показаном моделу; Сензибилизација наставника да идентификују којим ученицима је потребна даља професионална подршка и да знају коме могу да таквог ученика упуте; Упознавање са најзначајнијим ресурсима на националном и европском нивоу за каријерно информисање ученика и са начинима како их прилагодити употреби на часу; Упознавање наставника са додатним ресурсима на националном и европском нивоу који служе даљем професионалном усавршавању и са начинима њиховог користишћења.
Теме програмаКаријерно вођење и саветовање у средњој школи: Ресурси за наставнике и ученике на националном и европском нивоу; Активности каријерног вођења у средњој школи; Осмишљавање активности КВиС за ученике средњих школа; Коришћење извора информација за КВиС и њихово прилагођавање за употребу на часу; Коришћење онлајн алата и ресурса у средњој школи
Циљна групанаставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУчешће на семинару је бесплатно.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања