logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

469 Филозофија с децом Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење Група МОСТ, Земун, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, +381 64 5550229, +381 62 756572
АуториРадмила Гошовић, професор филозофије, извршни директор Групе МОСТ, Београд; Весна Гошовић, професор опште књижевности са теоријом књижевности, стручни сарадник-библиотекар, ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд
РеализаториВесна Гошовић, професор опште књижевности са теоријом књижевности, стручни сарадник-библиотекар, Основна школа „Ђорђе Крстић“, Београд; Нада Бањанин Ђуричић, професор социологије, Железничка техничка школа, Београд; Милена Јеротијевић, психолог, координаторка програма стручног усавршавања, Група МОСТ, Београд; Душица Брљак, професор српског језика и књижевности, ОШ „Душко Радовић“, Сремчица, Београд; Радмила Гошовић, професор филозофије, извршна директорка Групе МОСТ, Београд
Општи циљевиРазвијање компетенција учитеља и наставника за подстицање критичког и креативног мишљења ученика, и комуникацијских и социјалних вештина - применом филозофског истраживања као метода поучавања и учења.
Специфични циљевиРазвијање наставничких компетенција за: повећање осетљивости за идивидуалне разлике у мишљењу и учењу ученика; оснаживање да поучавају на рефлексиван и самокоригујући начин и да, у том смислу, буду модели својим ученицима; организовање часова на којима ученици истражују, постављају питања, размишљају о току и резултатима свог рада у атмосфери међусобног поверења, поштовања и сарадње; подстицање и неговање самосталног мишљења ученика већ на најмлађем школском узрасту; поучавање ученика за примену стечених знања и вештина у другим наставним предметима и у свакодневном животу.
Теме програмаШта је филозофија с децом?; Елементи и структура; Заједница истраживача; Сазнајно подстицајна питања; О којим питањима се може водити дискусија - која су питања филозофска; Улога наставника у програму филозофија с децом; Улога дијалога у учењу; Како варирати стандардну структуру ФИ, избор стимулуса; Методе само/евалуације у ФИ; Примена програма Филозофија с децом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 200,00 динара по учеснику. У цену је урачуната: надокнада водитељима (са доприносима предвиђеним Законом), ноћење и путни трошкови водитеља, трошкови радног материјала и штампања прилога, административни трошкови организације.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања