logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

468 Уџбеник у функцији развоја техника учења ученика и припремању за целоживотно учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаКреативна педагогија, Пожаревац, Косовска 77, Пожаревац
Особа за контактЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012 523290, 064 3726502
АуториРадиша Ђорђевић, педагог, педагошки саветник, Креативна педагогија, Пожаревац
РеализаториРадиша Ђорђевић, педагог, педагошки саветник, Креативна педагогија, Пожаревац; Живкица Ђорђевић, педагог, педагошки саветник, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Милош Јеремић, професор филозофије, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Биљана Животић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Бата Булић", Петровац; Драшко Грујић, професор разредне наставе, просветни саветник у Школској управи у Пожаревцу; Дубравка Павловић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ "Дуде Јовић", Жабари
Општи циљевиОснаживање наставника за коришћење уџбеника у наставном процесу ради унапређивање техника успешног учења ученика и њихово оспособљавање за самостално и целоживотно учење.
Специфични циљевиОснаживање наставника за креирање наставе у којој се редовно користи уџбеник; Усмеравање наставника на стварање услова за усвајање и развијање техника успешног учења ученика; Упознавање наставника са карактеристикама доброг уџбеника и поступцима за његов избор; Подстицај ученика да смислено користе уџбеник у процесу усвајања квалитетних знања; Овладавање техникама успешног учења путем коришћења уџбеника и адекватне интеракције; Развијање вештина за самообразовање и целоживотно учење ученика.
Теме програмаСавремено образовање и улога уџбеника; Појам, функција и карактеристике доброг уџбеника; Уџбеник у функцији обучавања ученика техникама учења
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПланирана цена је 3 000,00 динара, а обухвата следеће: реализацију програма, штампани материјал, издавање уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања