logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

467 Учимо да учимо Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016 214555, 066 855 85 65
АуториВалентина Ранчић, самостални стручни сарадник у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу; Марија Ћирић, сарадник на ИКТ пословима у Школској управи у Нишу; Јасмина Гејо, просветни саветник у Школској управи у Нишу; Татјана Живановић, просветни саветник у Школској управи у Нишу; Мирјана Смрекар Станковић, просветни саветник у Школској управи у Нишу
РеализаториВалентина Ранчић, самостални стручни сарадник у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу; Натали Станковић, самостални педагошки саветник, ОШ "Душан Радовић", Пирот; Гордана Ђигић, универзитетски наставник, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш; Мирјана Радојевић, дипломирани психолог, ОШ "Свети Сава", Ниш
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе и учења повећањем степена компетенција наставног особља у домену психологије учења.
Специфични циљевиУпознавање са различитим савременим теоријама и стратегијама учења; Ообогаћивање репертоара техника подучавања којима ће се подстаћи разни стилови учења; Пружање подршке ученицима у процесу развијања способности самоучења; Размена примера добре праксе путем FB странице.
Теме програмаУчење; Савремене теорије учења; Технике – 6 шешира; Стилови учења; Концепт вишеструке интелигенције; Евалуација дана – техника грозд у служби евалуације; Претходна знања; Учење и мозак; Мапе ума; Мапе ума на наставном сарджају; Електронске мапе ума
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 200 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања