logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

465 Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026 619906, 060 6831905
АуториСлавица Гомилановић, наставник разредне наставе, ОШ “Ђура Јакшић”, Орешковица; Невена Перић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево
РеализаториСлавица Гомилановић, наставник разредне наставе, ОШ “Ђура Јакшић”, Орешковица; Невена Перић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, ОШ “Димитрије Давидовић”, Смедерево; Соња Милетић, наставник разредне наставе, помоћник директора, ОШ “Бранислав Нушић”, Смедерево; Југослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, ТШ „9. мај“, Бачка Паланка
Општи циљевиОспособљавање наставника за креирање интерактивних електронских вежби ради мотивисања ученика, утврђивања, увежбавања и проверавања усвојености наставних садржаја, чиме ће у наставу увести учење кроз игру и учинити је квалитетнијом и занимљивијом.
Специфични циљевиУочавање значаја учења кроз игру за квалитет процеса учења; Упознавање са основним педагошким теоријама (бихејвиоризам, когнитивизам, конструктивизам); Стицање знања о значају увођења учења заснованог на игри у наставни процес, како би се настава приближила ученичком искуству и уважила га; Уочавање значаја уважавања различитих нивоа постигнућа приликом креирања вежби; Примена Блумове таксономије приликом осмишљавања наставних материјала за увежбавање, утврђивање и проверавање усвојености наставног садржаја; Уочавање важности постојања правовремене повратне информације; Стицање знања о основним карактеристикама програма Хот потејтос; Оспособљавање за креирање интерактивних електронских вежби.
Теме програмаТеоријске основе; Упознавање са програмом Хот потејтос; Креирање интерактивних електронских вежби
Циљна групанаставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна нето цена за групу је 40 000,00 динара. У ову цену спада надокнада предавачима, радни материјал, коктел освежење (сендвич, сок, кафа...).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања