logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

464 Учење и како се учи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаOШ „Матко Вуковић”, Суботица, Руђера Бошковића 1, Суботица
Особа за контактСветлана Илијашевић, ilijasevicsvetlana@gmail.com, 024 4561377, 060 8556022
АуториСветлана Илијашевић, педагог, ОШ „Матко Вуковић“; Бранка Бешлић, психолог-педагошки саветник, ОШ „Соња Маринковић“
РеализаториСветлана Илијашевић, педагог, ОШ „Матко Вуковић“; Миланка Пејовић, педагог, ОШ „Соња Маринковић“; Мирјана Стевановић, мастер учитељ , ОШ „Матко Вуковић“
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе и учења унапређивањем компетенција наставног особља у области психологије учења и педагошке психологије.
Специфични циљевиУпознавање наставног особља са различитим савременим техникама и стратегијама учења; Разумевање учења, памћења, заборављања, радних навика; Оспособљавање наставника да имплементирају учење учења у план и програм наставних предмета, програм рада одељенског старешине, програм сарадње са родитељима, програм осталих облика ОВ рада, транзиционе планове у складу са развојним и индивидуалним карактеристикама узраста и ученика; Оспособљавање наставника за преношење метода учења ученицима, како сами да уче; Особљавање наставног особља за пружање подршке ученицима у процесу саморегулисаног учења
Теме програмаПсихолошки принципи учења и стратегије; Подршка ученицима у организацији учења; Саморегулисано учење
Циљна групастручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара. У цену је урачунат писани материјал за рад, радни материјали и хонорари водитеља. и аутора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања