logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

463 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Шабац, Николе Тесле 1А, Шабац
Особа за контактДушан Којић, rcsabac@gmail.com, 015 391599
АуториСнежана Јадрановић, просветни саветник-педагог у Школској управи Ваљево; Светлана Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац; Гордана Марковић Сакић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница
РеализаториСветлана Димитријевић, професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић“, Шабац; Гордана Марковић Сакић, стручни сарадник-психолог, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница; Снежана Јадрановић, просветни саветник – педагог у Школској управи Ваљево
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција за праћење и вредновање ученичких постигнућа у складу са савременим трендовима у образовању.
Специфични циљевиОснаживање наставничких компетенција за објективно, континуирано и подстицајно оцењивање, са јасном повратном информацијом о напредовању ученика.
Теме програмаОцењивање између теорије и праксе; Предмет и врсте оцењивања; Оцењивање засновано на образовним стандардима; Елементи оцене; Планирање оцењивања; Закључивање и давање повратне информације
Циљна групанаставник у школи за образовање одраслих, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења. Установа у којој се одржава семинар у обавези је да обезбеди преноћиште за предаваче.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања