logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

462 Управљање развојним променама у васпитно образовним установама Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУчитељски факултет, Београд, Краљице Наталије 43, Београд
Особа за контактДанимир Мандић, dekan@uf.bg.ac.rs, 011 2686787, 063 215996
Ауторипроф. др Данимир Мандић, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику
Реализаторипроф.др Младен Вилотијевић, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику; проф. др Вељко Банђур, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику; проф. др Драган Мартиновић, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за методику физичког васпитања; проф. др Нада Вилотијевић, редовни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за методику природе и друштва; проф. др Мирослава Ристић, ванредни професор Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику; доц. др Сања Благданић, доцент Учитељског факултета у Београду, Катедра за дидактику
Општи циљевиУпознавање са основним дефиницијама и областима образовне технологије, а посебно дидактичким медијима, инопвацијама и развојним променама, те образовним софтвером, образовањем на даљину и технологијом коришћења интернета у образовању.
Специфични циљевиСтицање практичних способности за креирање дидактичких ресурса поштујући опште дидактичке принципе и оспособљавање за комплексно вредновање наставног рада; Стицање способности за управљањем развојним променама и примену у васпитно-образовном раду.
Теме програмаОсновним начелима за планирање наставе подржане информационом технологијом; Избор оптималне методе и облика наставног рада; Избор оптималне организације наставе уз коришћење нових медија; Интеграција нових медија у наставни процес; Промене положаја наставника у савреној настави; Промене положаја ученика у савременој настави; Динамичност, очигледност и већа интеракција у настави подржаној новим технологијама; Упознавање са софтверима за креирање дидактичких медија; Интеграција нових медија у наставни процес; Организација наставе подржане новим технологијама; Мултимедијалне учионице у реализацији савремене наставе; Вредновање наставног рада
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена5 000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања