logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

461 Управљање одељењем и наставом путем e-learning-a у ванредним ситуацијама Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, spopov@ptt.rs, +381 21 444024, +381 63 7274043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор, ПМФ, Нови Сад; проф. др Јасна Адамов, редовни професор, ПМФ, Нови Сад; Јован Сандић, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад
Реализаторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор, ПМФ, Нови Сад; проф. др Јасна Адамов, редовни професор, ПМФ, Нови Сад; Јован Сандић, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад; Сања Јовановић, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Биљана Делић, Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Иван Лубурић, Пољопривредна школа са домом ученика, Футог; Андреј Трифковић, Основна школа "Михајло Пупин", Ветерник; Звонко Гашпаровић, ЕТШ "Михајло Пупин", Нови Сад; Мирјана Тунгуз, Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад
Општи циљевиЦиљ је да се наставници оспособе да на системима за удаљено учење део наставе реализују у ваншколским условима, тј. да се у ванредним ситуацијама (пандемије и слично) одржи део наставе како би се умањио губитак у реализацији наставног програма.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су да наставници савладају технике и усвоје знања потребна за адекватну употребу система за удаљено учење, уз приступ из угла; Овладавање израдом интерактивних материјала (вежбе, тестови, активности) за употребу са Мудл системом како би ефикасније прилагодили наставни материјал да подрже индивидуализацију; Упознавање са методама које задовољавају специфичности система за удаљено учење из угла педагошких теорија и мотивације ученика.
Теме програмаВанредне ситуације и Мудл Tема; Како то види ученик - Демо курс; Е учење и мудл, силабус и стратегије учењa; Интерфејс Мудла, подешавања курса; Ресурси и активности; Мудл тестови и HotPotateos; Oцене; Оцене на мудлу; Књига оцена; Завршни сусрет
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање5 недеља (24 сата, 2 сата непосредног рада са учесницима) 24 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена реализације семинара je 3 000 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања