logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

460 Управљање и вођење образовне групе одраслих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Чика Љубина 18-20, Београд
Особа за контактЗорица Милошевић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, /
Ауторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих
Реализаторипроф. др Снежана Медић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; проф. др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Зорица Милошевић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Марија Црнојевић, стручни сарадник, Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; др Хајдана Гломазић, научни сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду; Дубравка Михајловић, истраживач-сарадник Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Никола Коруга, руководилац пројекта, Друштво за образовање одраслих, Београд; Јасмина Марковић, координатор образовних активности, "Аcademia Educativa", Београд; Бранкица Влашковић, библиотекар библиотеке Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Весна Фабиан, саветник за запошљавање, Национална служба за запошљавање, Београд; Наташа Пјевић, Пројектни менаџер, Formac group – Серфор д.о.о; Ана Штрбац, оснивач, власник, инструктор, предавач, тренер, Едукативно рекреативни центар МОВИМИЕНТО, Београд; Вукашин Гроздић, андрагог; Алекса Јовановић, дипломирани андрагог; Тамара Ребернишак, андрагог
Општи циљевиОспособљавање едукатора/тренера/наставника за руковођење и вођење образовне групе одраслих кроз процес успешног учења.
Специфични циљевиОспособљавање за: разумевње важности групне динамике и њених ефеката на успешност процеса учења одраслих; успешно коришћење механизама деловања групе у функцији подизања ефикасности учења; вршење правилних избора сопственог позиционирања у процесу вођења и управљања групом ради успешног остваривања циљева, задатака и исхода учења; коришћење вештина и стратегија за успешно превазилажење тешкоћа присутних у раду са образовном групом.
Теме програмаГрупна динамика у образовању одраслих ; Развој и култура групе и механизми деловања групе; Улоге едукатора/тренера у управљању образовном групом; Тешкоће у управљању образовном групом; Инструкције за самостално учење
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 дин. + ПДВ. Спецификација цене: аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора, организација тренинга, материјал за семинар; такса Факултета и Института 13,5%, трошкови ПДВ-а. За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања