logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

46 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаБеоградска отворена школа, Београд, Масарикова 5/16 11000 Београд, Београд
Особа за контактТамара Станојевић, tamara.stanojevic@bos.rs, + 381 11 30 61 341, +381 63 316 346
АуториЈелена Манић Радоичић, програмска менаџерка програма Унапређивање запошљивости Београдске отворене школе (БОШ); Тамара Станојевић, каријерна саветница и координаторка пројеката на програму Унапређење запошљивости Београдске отворене школе
РеализаториЈелена Манић Радоичић, програмска менаџерка програма Унапређивање запошљивости Београдске отворене школе; доц. др Искра Максимовић, независна експерткиња и чланица Савета за стручно образовање и образовање одраслих; Весна Чекић, начелник Одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере, Национална служба за запошљавање; Јадранка Димов, експерт за каријерно вођење и саветовање; мр Маја Ћурић Дражић, асистенткиња на Факултету за медије и комуникације; Владета Милин, истраживач, Институт за педагошка истраживања; Бојан Велев, менаџер грантова у Међународном комитету за избеглице; Тамара Станојевић, каријерна саветница и координаторка пројеката на програму Унапређење запошљивости Београдске отворене школе
Општи циљевиОпшти циљ програма је образовно-економски развој земље кроз обуку наставника у средњим школама за реализацију програма каријерног вођења и саветовања и имплементацију Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији.
Специфични циљевиУпознавање са концептом каријерног вођења и саветовања (КВиС); Разјашњење улоге коју средње школе имају при увођењу система КВиС-а у Србији; Подршка наставницима и стручним сарадницима приликом израде програма каријерног вођења и саветовања у средњим школама и увођењу система КВиС-а у школама; Обука наставника и стручних сарадника да практично примењују елементе КВиС-а у свом раду; Јачање капацитета школског тима за каријерно вођење и саветовање за спровођење активности и имплементацију Закона о средњем образовању и васпитању (дела који се односи на каријерно вођење и саветовање).
Теме програмаКонцепт и значај каријерног вођења и саветовања; Стратешки оквир, као и пракса каријерног вођења и саветовања у Србији; Модели каријерног вођења и саветовања; Припрема програма каријерног вођења и саветовања у средњој школи; Технике за подстицање самоупознавања ученика; Како посаветовати ученике о развоју каријере; Активно тражење посла 1; Активно тражење посла 2.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаДосадашње искуство у реализацији обука је показало да укупна цена семинара износи око 155 000 динара (укључујући ПДВ). Ова цена укључује трошкове хонорара водитеља (8х10 000), организације семинара (20 000), најма сале за рад и опреме 30 000 (2х1 500); наставне и радне материјале 25 000 (25х1 000). Београдска отворена школа ће обезбедити средства за реализацију обуке, када то буде било могуће у односу на пројекте које спроводи.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања