logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

459 Унапређење примене тестова знања у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 2, Нови Сад
Особа за контактБранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 021 4853967, 063 8221305
Ауторидоц. др Бојан Јаничић, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију; доц. др Бојана Динић, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
Реализаторидоц. др Бојан Јаничић, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију; доц. др Бојана Динић, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за објективно мерење и праћење постигнућа ученика применом тестова знања.
Специфични циљевиУпознавање са фазама израде тестова знања; Овладавање техникама израде свих врста објективних тестова знања (са отвореним и затвореним типовима питања); Овладавање начинима евалуације и употребе објективних тестова знања у настави; Овладавање техникама оцењивања објективних тестова знања.
Теме програмаТестови знања - улога и врсте; Израда тестова знања; Правила састављања тестова знања: питања вишеструког избора; Правила састављања тестова знања: питања отвореног типа; Скоровање и интерпретација резултата на тестовима знања; Одређивање основних метријских карактеристика теста и питања/задатака – тежина и дискриминативност (у Еxcelu)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника25
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000,00 динара; Спецификација цене по учеснику: средства за режијске трошкове факултета 15% (750,00 дин.), средства за Центар за усавршавање наставника 10% (500,00 дин.), средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 5% (250,00 дин), трошкови накнаде за реализаторе програма 60% (3.000,00 дин.), трошкови за освежење учесника 10% (500,00 дин.).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања